ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας, είναι η Αγροτική Οικονομία και η Αγροτική Ανάπτυξη με προσανατολισμό στις νέες προκλήσεις και τάσεις του κλάδου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Η προσφορά ερευνητικών εμβαθύνσεων και εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Όλοι διδάσκοντες (καθηγητές και ομότιμοι) υπηρετούν με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα είναι όλα επιλογής. Ο φοιτητής επιλέγει τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο. Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές.

Τι λένε οι φοιτητές μας για το ΠΜΣ

Οι καθηγητές του ΠΜΣ

Νάτος Δημήτριος

ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Μπουρνάρης Θωμάς

Παρταλίδου Μαρία

Σεργάκη Παναγιώτα

Τσακιρίδου Ευθυμία

Μιχαηλίδης Αναστάσιος

Νάστης Στέφανος