ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας, είναι η Αγροτική Οικονομία και η Αγροτική Ανάπτυξη με προσανατολισμό στις νέες προκλήσεις και τάσεις του κλάδου.