ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Η προσφορά ερευνητικών εμβαθύνσεων και εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.