Οκτ 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ Α.Ο.Α -2020

Στο ΠΜΣ «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη» υπέβαλαν αίτηση ογδόντα επτά (87) υποψήφιοι για δεκαπέντε (15) θέσεις. Ύστερα από την αξιολόγηση της Επιτροπής, σύμφωνα με την προκήρυξη, επέτυχαν με την ακόλουθη σειρά κατάταξης οι παρακάτω:   1 Κοντζίδου Στέλλα 2 Ρούφος Κωνσταντίνος 3 Τσατίρης Δημήτριος 4 Αμπελίδου Μαρία 5 Μάρκου Μάρκος 6 Γαλατά Μαρία 7 Θεοδοσιάδου […]

Read More