Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη» έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα γίνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας (2ος όροφος, γραφείο 1) από την Τρίτη 15/10 έως και Πέμπτη 17/10/2019 και ώρες 12:00 – 16:00. Οι επιτυχόντες να […]

Read More