Απρ 01

ΑΟΑ112 Ειδικά Θέματα Οικονομικής – Management και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

ΑΟΑ112 Ειδικά Θέματα Οικονομικής – Management και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

Read More
Απρ 01

Μιχαηλίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Read More
Απρ 01

Νάστης Στέφανος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Read More