ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ- 2021

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το ΠΜΣ θα γίνουν την  Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, διαδικτυακά με την εφαρμογή Zoom.

Ώρα έναρξης 9.00 π.μ.

Στην διαδικασία θα συμμετέχετε όσοι είστε κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency (C2) και οι επιτυχόντες στις εξετάσεις των Αγγλικών, αφού λάβετε στο email που έχετε δηλώσει, το σχετικό link για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα.

Θα είστε σε αναμονή σε waiting room μέχρι την είσοδο σας για τη συνέντευξη. Θα χρειαστούν 7′ – 10′ για τον καθένα περίπου.