Μπουρνάρης Θωμάς

ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ