ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα είναι όλα επιλογής. Ο φοιτητής επιλέγει τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο. Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ.Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTS Ωρες διδασκαλίας /εβδομάδα    
ΑΟΑ101 Οικονομική Ανάλυση και Οικονομική Παραγωγής 10 3
ΑΟΑ103 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

 

 

10 3
ΑΟΑ105 Οικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων και

Συνεταιρισμών

10 3
ΑΟΑ107 Αγροτική Κοινωνία και ανάπτυξη σε μια

πολυλειτουργική ύπαιθρο

10 3
ΑΟΑ109 Μεθοδολογία Έρευνας 10 3
Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο Πιστωτικών Μονάδων 30  

Β‘ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ.Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTS Ωρες διδασκαλίας /εβδομάδα                           
ΑΟΑ102 Συλλογική Επιχειρηματικότητα 10 3
ΑΟΑ104 Γεωργικές Εφαρμογές 10 3
ΑΟΑ106 Προχωρημένες μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής – Ποσοτικές Μέθοδοι 10 3
ΑΟΑ108 Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη 10 3
ΑΟΑ110 Management Αγροτικών Επιχειρήσεων 10 3
ΑΟΑ112 Ειδικά Θέματα Οικονομικής – Management και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων 10 3
Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο Πιστωτικών Μονάδων 30  

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  30 ECTS

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ