ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΜΣ 2021-22

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 θα επικυρωθούν τα αποτελέσματα και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων για το ΠΜΣ και οι 15 επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

 

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου ως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, στην Γραμματεία του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας (2ος όροφος, στο Τμήμα Γεωπονίας) και ώρες 11.00-13.00, απαραίτητη η χρήση μάσκας.

 

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν :

– 1 έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία

– Αστυνομική Ταυτότητα

– και να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους