ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ Α.Ο.Α -2020

Στο ΠΜΣ «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη» υπέβαλαν αίτηση ογδόντα επτά (87) υποψήφιοι για δεκαπέντε (15) θέσεις. Ύστερα από την αξιολόγηση της Επιτροπής, σύμφωνα με την προκήρυξη, επέτυχαν με την ακόλουθη σειρά κατάταξης οι παρακάτω:

 

1 Κοντζίδου Στέλλα
2 Ρούφος Κωνσταντίνος
3 Τσατίρης Δημήτριος
4 Αμπελίδου Μαρία
5 Μάρκου Μάρκος
6 Γαλατά Μαρία
7 Θεοδοσιάδου Παρασκευή
8 Χατζηχρήστος Αναστάσιος
9 Γρηγοριάδου Άννα
10 Πατουκάς Γεώργιος
11 Παρούτογλου Δήμητρα
12 Αλατζά Μαρία
13 Αζέπη Ήρα
14 Γιώτας Απόστολος
15 Αντωνίου Ραφαήλ

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ως και την  Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στην Γραμματεία του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας (2ος όροφος, στο Τμήμα Γεωπονίας) και ώρες 11.00-13.00, απαραίτητη η χρήση μάσκας.

 

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν :

-1 έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία,

-Αστυνομική Ταυτότητα

– και να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους