Ανακοίνωση Αγγλικά

Αγαπητές υποψήφιες και υποψήφιοι του ΜΠΣ Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη,

Οι εξετάσεις αγγλικών θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως με χρήση της πλατφόρμας eLearning την Παρασκευή 24/9/2021 και ώρα 11.00 πμ.

Στο email που μας έχετε δηλώσει σας έχουν ήδη σταλεί κωδικοί από το ΚΥΔ-ΑΠΘ για τη χρήση της πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα πρέπει να συνδεθείτε και με κάμερα μέσω του zoom. Μισή ώρα (στις 10.30 π.μ.) πριν, θα σας σταλούν στο email που μας έχετε δηλώσει τα σχετικά link για να συνδεθείτε.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τυχαία επιλεγμένες από τράπεζα ερωτήσεων.

Ο συνολικός χρόνος είναι 10 λεπτά  (αντιστοιχεί σε 15” ανά ερώτηση)

Ώρα εξετάσεων: 11:00 πμ

Οι ερωτήσεις απαντώνται διαδοχικά. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψετε σε προηγούμενη ερώτηση.